மேனுவல் பிரிண்டிங் சேம்பிள் அடிக்க வார சம்பளத்தில் ஆள் தேவை என்றால் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது கம்பேனி சிப்டிள் வேலை செய்ய ஆள் தேவை என்றால் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது பிரிண்டிங் பாலோப் தேவை என்றால் தொடர்பு கொள்ளவும்  இடம் பிச்சம்பாளையம்  .போயம்பாளையம்மற்றும் அணுப்புர்பாளையம்  ஷி நகர் அங்கிகேரிபாளையம் மற்றும் காந்தி நகர்   ஆகிய இடங்களில் வேலை இருந்தால் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்   9942169448
Previous Post Next Post

FREE TELEGRAM GROUP JOBS ALERTS

SEARCH